לוגו אוניברסיטת חיפה
clara sabbagh

Prof. Clara Sabbagh

לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך
Publications

Scientific Books

Sabbagh, C., & Schmitt, M. (Eds.). (2016). Handbook of Social Justice Theory and Research. NY: Springer.

Sabbagh, C. (Forthcoming) Justice in Diverse Education Spheres: State and Globalized Schools, Non-Formal Education and the Family. New York, NY: Oxford University Press, July 2021. Pp. 459


Special Journal Issues

Resh, N. & Sabbagh, C. (2016). Justice in Education. Special Issue of Social Justice Research